IMG_0536

Toekomstgericht onderwijs

Nieuwsgierigheid bevorderen en uitdagingen geven, dat is wat de leerkrachten op Het Avontuur doen. Er zijn drie teams op onze school en alle kinderen leren en werken op hun eigen niveau.

Team 1

In team 1 komen kinderen uit groep 1 en 2 samen. Groep 3 vormt een eigen team 1. Spelend leren staat centraal en de leerkrachten bieden allerlei activiteiten aan rondom een thema. Zo leren de kinderen spelenderwijs en in kleine groepjes taal, rekenen en lezen. Ook is er aandacht voor motorische en sociale vaardigheden.

Team 2 en 3

In team 2 en 3 zitten de kinderen uit groep 4 t/m 8. Hier krijgen de kinderen in kleine niveaugroepen instructies en wordt er net als in team 1 vanuit thema’s gewerkt aan rekenen en lezen. Daarbij staat onderzoekend leren centraal. Ook is er aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken en ict. De kinderen werken met een portfolio aan eigen leerdoelen en doen dat zelfstandig of samen met klasgenootjes.

Engels

Woensdag is Engelse dag op Het Avontuur. In de kleutergroepen maken de kinderen spelenderwijs kennis met deze taal, die steeds meer in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven als voertaal wordt gebruikt. Hoe jonger je een vreemde taal leert, hoe vrijer je je voelt om jezelf in die taal te uiten.