IMG_0505

Voor het eerst naar school

Als iets een avontuur is, dan is het wel voor de eerste keer naar school gaan! Daarom mogen kinderen na de aanmelding eerst komen wennen.

Is jouw zoon of dochter vier jaar? Dan mag hij of zij vijf dagen per week naar school. Maar voordat dat avontuur start, mag je kind eerst drie keer naar school komen om te wennen. In het kennismakingsgesprek met de leerkracht – waar je kind bij is - wordt afgesproken of jouw zoon of dochter de hele dag of alleen de ochtend komt wennen.