IMG_0537

Medezeggenschapsraad

Het woord zegt het al: medezeggenschap is het recht om mee te beslissen over zaken waarbij je betrokken bent. De Medezeggenschapsraad (MR) komt regelmatig bijeen om beleidsonderwerpen te bespreken en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ook heeft de MR het recht om met bepaalde onderwerpen in te stemmen. De MR behartigt via de oudergeleding de belangen van de ouders en daarom is het belangrijk dat de MR weet wat er bij de ouders leeft.

De MR is bereikbaar via mrhetavontuur@fluenta.nl.

Wie zitten er in de MR?

Cynthia Okhuijsen-Pfeifer – Voorzitter (ouder)
​Adrienne Vertooren – Secretaris (ouder)
​Frank de Kruijf – Lid (ouder)
​Patricia Doesburg – Personeelsgeleding
​Fiona Dorresteijn – Personeelsgeleding
​Marije Hamer – Personeelsgeleding