IMG_0277

Onze identiteit

Het Avontuur is een open, protestants-christelijke basisschool waar iedereen welkom is. Diversiteit is waardevol en verschil mag er zijn.

Dat iedereen welkom is, dat zie je: op Het Avontuur zitten kinderen van allerlei nationaliteiten en geloofsovertuigingen. Ook kinderen die thuis niet godsdienstig worden opgevoed, verwelkomen we graag. Praten over de overeenkomsten in plaats van de verschillen, is wat ze op onze school leren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen de betekenis van bepaalde gebruiken en feesten kennen. We leren kinderen over wereldgodsdiensten en vieren de christelijke feestdagen. Dat doen we met aandacht voor respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerking.