IMG_0356

Gedifferentieerd werken

Binnen hechte groepen hebben kinderen oog voor elkaar. Daarom besteden we veel aandacht aan groepsvorming op Het Avontuur.

Samen met de leerkracht dragen de leerlingen zorg voor hun leeromgeving. Er worden samen afspraken gemaakt en er wordt samen gedeeld met materiaal.

Wekelijks werken we met het programma KiVa, dat gericht is op versterking van de sociale veiligheid en positieve groepsvorming.

De lessen worden aangeboden in instructiegroepen, waarbij de leerkracht rekening houdt met het tempo en de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit biedt veel kansen:

  • ​er wordt geleerd van elkaar;
  • samenwerken en 'leren leren' wordt bevorderd;
  • leerlingen kunnen verschillende rollen oefenen;
  • leerlingen werken zelfstandiger zonder leerkracht.