IMG_0753

Kinderopvang

In ons schoolgebouw in het dorpshart van Hoef en Haag werken we samen met Dichtbij Kinderopvang. Sinds 1 januari 2023 zijn SKCN, SKV en SKPC-kinderopvang gefuseerd tot één organisatie met deze nieuwe naam.

Het kindcentrum is een grote open ruimte waar kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving samen spelen en leren, en waar ook ouders en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Na schooltijd worden de kinderen van de buitenschoolse opvang hier opgevangen. Daarnaast werken we samen met BSO Wijs!