IMG_0356

Leren in groepjes

Binnen hechte groepen hebben kinderen oog voor elkaar. Daarom besteden we veel aandacht aan groepsvorming op Het Avontuur.

Dat doen we door kinderen te laten samenwerken in tweetallen en in groepjes. Waar mogelijk helpen oudere kinderen hun jongere teamgenootjes. Met de leerkracht samen maken de kinderen de regels en zo worden ze eigenaar van hun leeromgeving. We werken daarvoor ook met het programma KiVa, dat gericht is op versterking van de sociale veiligheid en positieve groepsvorming.